We Flow

We laten het verkeer weer stromen

Home 2017-12-12T15:01:08+00:00

Vooruit-denkers gezocht

Weflow wil de bezettingsgraad van auto’s ​op onze wegen drastisch verhogen, vooral tijdens de spits.

Het fileprobleem is complex en hardnekkig. Eén van de evidente oorzaken is het solo-rijden naar het werk. Meer personen per wagen is een even evidente oplossing. Om dit aan te pakken is een mix nodig van technologie, infrastructuur, regelgeving, verandering in mentaliteit en in gedrag.
De voordelen zijn groot: economisch, sociaal en ecologisch. Maar dit lukt alleen wanneer verantwoordelijken uit verschillende maatschappelijke domeinen zich hier samen achter zetten: bedrijven, overheden, onderzoekers, media, …

Vind jij ook dat het hoog tijd is voor een radicale omslag? 

Ik wil de transitie in mobiliteit mee vorm geven

Het plan

  • Bestuurders en passagiers vinden elkaar op een flexibele, veilige en betrouwbare manier. Ze gebruiken hiervoor de Weflow-app op hun smartphone. Dit is P2P-mobiliteit.

  • We starten dit initiatief in een cluster van bedrijven en organisaties. Eens de kritische massa er is zal het Weflowen zich snel verspreiden. Tot het op termijn evident is dat je niet meer alleen in een wagen rijdt.

  • Aanpassingen in infrastructuur en regelgeving zullen extra stimulansen geven: voorbehouden rijstrook, comfortabele stopplaatsen, toegang tot lage-emissie zones, gebruik van het mobiliteitsbudget, …